Mamy dla Ciebie odpowiedź nim zdążysz zadać pytanie.

Czy Państwa firma zajmuje się udzielaniem pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań za szkody górnicze?

Nie. Zajmujemy się jedynie monitoringiem osiadań terenu. Dostarczamy jednak informacje, które mogą być przydatne w procesach sądowych dotyczących tego rodzaju spraw.

Czym są deformacje terenu?

Są to powstające zniekształcenia powierzchni ziemi – np. w formie niecek obniżeniowych lub osuwisk. Przyczyną deformacji terenu mogą być zarówno procesy naturalne, jak i działalność człowieka.

Na jakich obszarach występują deformacje? Kto jest narażony na skutki ich działań?

Deformacje terenu występują głównie na obszarach górniczych, obszarach występowania ruchów tektonicznych czy terenach podmokłych – tak naprawdę jednak każdy budynek może osiadać ze względu np. na niestabilne podłoże czy wady konstrukcyjne.

Czym metody satelitarne (interferometrii radarowej) różnią się od standardowych, geodezyjnych metod pomiaru?

Głównymi cechami wyróżniającymi badania satelitarne są: nieinwazyjność, szybkość analizy oraz możliwość badania dużych obszarów w wielu punktach pomiarowych; dzięki tym cechom technologie satelitarne pozwalają spojrzeć na dany problem z szerszej perspektywy.

Jakie metody stosujecie w swoich badaniach?

W przypadku badania deformacji terenu stosujemy satelitarne metody interferometryczne InSAR. InSAR (ang. Interferometric Synthetic Aperture Radar) jest radarową techniką używaną w geodezji i teledetekcji. Wykorzystuje przynajmniej dwa zobrazowania radarowe tego samego obszaru, wykonane z pewnym odstępem czasowym (np. miesiąca). Na ich podstawie dostarczane są informacje o pionowych przemieszczeniach obrazowanego terenu z milimetrową dokładnością.

Jakiej wielkości obszar można poddać monitoringowi satelitarnemu?

Zakres monitoringu może dotyczyć zarówno pojedynczych działek i budynków, jak również całych miast, gmin czy powiatów.

Jaka jest dokładność satelitarnego pomiaru deformacji?

Dokładność może wynosić do kilku milimetrów – w zależności od przyjętej metody (oraz potrzeby/zastosowania).

Jak często można wykonywać pomiary za pomocą technologii satelitarnych?

Technologie satelitarne nie mają ograniczenia co do częstotliwości pomiarów. Standardowo SATIM oferuje wykonywanie pomiarów co 6 dni; jest to częstotliwość, która w zupełności wystarcza do większości zastosowań.

Jaki zakres czasowy danych z przeszłości obejmują Wasze analizy?

Dane satelitarne są pozyskiwane regularnie od września 2015. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem analiz z wcześniejszych okresów, prosimy o kontakt.

W jaki sposób zamówić analizę?

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami zapraszamy do działu kontakt: można w nim skorzystać z formularza kontaktowego lub znaleźć bezpośredni adres, email i numer telefonu.

Czy istnieją ograniczenia metod satelitarnych?

Każda metoda badawcza ma swoje ograniczenia. W przypadku metod satelitarnych pomiar jest możliwy tylko dla obszarów koherentnych – czyli obszarów, które odbijają fale radarowe w niezmienny sposób w czasie. Dlatego techniki interferometryczne nie sprawdzą się np. na obszarach zalesionych (ponieważ drzewa nieustannie się poruszają, co zaburza odbicia fali radarowej).

Czy warto zupełnie zrezygnować z badań geodezyjnych na rzecz badań satelitarnych?

W przypadku konieczności prowadzenia naziemnych badań geodezyjnych sugerujemy skorzystanie z pomiarów satelitarnych jako informacji uzupełniającej.

Czy technologie satelitarne są zagrożeniem dla prywatności?

Nie. Komercyjne satelity mają na tyle niską rozdzielczość przestrzenną, że nie są w stanie rozpoznać pojedynczych osób. Analizy danych pobieranych z satelitów komercyjnych mogą przyczynić się do powstania analiz oceniających dany aspekt (np. urbanizacja, przemysł, ekologia) na poziomie działalności całych społeczeństw, lecz nie jednostek.

Czy badania satelitarne wpływają na zdrowie i/lub środowisko?

Badania satelitarne są metodą zupełnie bezinwazyjną. Fale elektromagnetyczne emitowane przez system SAR znajdują się w nieszkodliwym zakresie długości (podobnie jak fale radiowe).

Strona wykorzystuje cookies i jest zgodna z RODO Więcej winformacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close