Górnictwo

Górnictwo

Zobrazowania SAR umożliwiają monitoring deformacji terenu powstałych na skutek eksploatacji górniczej. W wyniku podziemnej eksploatacji górniczej zaburzona zostaje równowaga górotworu. Powoduje to powstawanie m.in. różnego rodzaju deformacji terenu. Są one przyczyną powstawania licznych szkód zarówno w infrastrukturze …

Czytaj więcej »

Satelitarna interferometria radarowa dostarcza informacje o deformacjach terenu występujących w obrębie kopalń odkrywkowych.   Istotnym problemem pojawiającym się podczas prowadzenia robót górniczych w kopalniach odkrywkowych jest kwestia stabilności skarp. W celu usprawnienia procesu wydobywczego konieczne jest wyznaczanie …

Czytaj więcej »

Zastosowanie danych radarowych i optycznych umożliwia badanie wpływu eksploatacji górniczej na środowisko.   Podziemna eksploatacja górnicza jest przyczyną powstawania wielu szkód w środowisku naturalnym. Zasięg tych szkód, a także ich rodzaj i nasilenie zależą od wielu czynników. Eksploatacja węgla jest przyczyną m.in. …

Czytaj więcej »

Zobrazowania SAR umożliwiają monitoring stabilności dużych konstrukcji inżynieryjnych.   Obiekty budowlane, które położone są na terenach górniczych, są szczególnie narażone na uszkodzenia powodowane występującymi tam deformacjami terenu. Badanie stabilności tego rodzaju konstrukcji odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu …

Czytaj więcej »

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH