Deformacje pogórnicze

Zobrazowania SAR umożliwiają monitoring deformacji terenu powstałych na skutek
eksploatacji górniczej.

W wyniku podziemnej eksploatacji górniczej zaburzona zostaje równowaga górotworu. Powoduje to powstawanie m.in. różnego rodzaju deformacji terenu. Są one przyczyną powstawania licznych szkód zarówno w infrastrukturze powierzchniowej jak i podziemnej. Problem jest szczególnie istotny w sytuacji, gdy eksploatacja prowadzona jest w obrębie dużych aglomeracji miejskich. Przykładem takiego rejonu jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe. W celu minimalizacji ryzyka związanego z deformacjami terenu konieczny jest ich stały monitoring. Zadanie to może być wykonane m.in. z wykorzystaniem zobrazowań SAR (ang. Synthetic Aperture Radar).

Przetwarzanie obrazów SAR umożliwia otrzymanie map deformacji terenu zarówno z bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną  (od kilku metrów), jak również z wysoką rozdzielczością czasową  (monitoring możliwy jest nawet co kilka dni). Zastosowanie metody DInSAR (ang. Differential Interferometry SAR) pozwala na wyznaczenie z centymetrową dokładnością deformacji terenu, które wystąpiły pomiędzy wykonaniem dwóch wykorzystanych obrazów SAR. Metoda PSInSAR (ang. Permanent InSAR) umożliwia z kolei monitoring  niewielkich (rzędu kilku/ kilkunastu centymetrów w skali roku), długookresowych deformacji terenu, które, w wielu przypadkach, występują nawet kilka lat po zakończeniu eksploatacji górniczej.

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje wykonanie analiz DInSAR oraz PSInSAR. W zależności od potrzeb klienta dobierane są odpowiednie dane SAR. Na podstawie archiwalnych obrazów radarowych firma oferuje również wyznaczenie deformacji terenu, które wystąpiły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH