Stabilność kopalń odkrywkowych

Satelitarna interferometria radarowa dostarcza informacje o deformacjach terenu występujących
w obrębie kopalń odkrywkowych.

 

Istotnym problemem pojawiającym się podczas prowadzenia robót górniczych w kopalniach odkrywkowych jest kwestia stabilności skarp. W celu usprawnienia procesu wydobywczego konieczne jest wyznaczanie obszarów o szczególnej podatności na powstawanie osuwisk oraz wykrywanie wstępnej fazy rozwoju deformacji terenu. Ważną rolę odgrywa również badanie obniżeń terenu, które spowodowane są zmianą poziomu wód gruntowych na przedpolu wyrobiska odkrywki.  Badanie deformacji terenu na terenach górniczych kopalń odkrywkowych może być wykonane z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii i polarymetrii radarowej.

Zastosowanie metody DInSAR (ang. Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar) umożliwia detekcję nawet niewielkich deformacji terenu, które wystąpiły na badanym obszarze. Wykorzystanie metody polarymetrii radarowej PolSAR (ang. Polarimetric SAR) pozwala natomiast na wykrycie zmian w charakterze odbicia fali radarowej. Zmiany tego rodzaju mogą być skorelowane z wystąpieniem osuwiska.

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje wykonanie monitoringu deformacji terenu występujących na terenach górniczych kopalń odkrywkowych. Dzięki zastosowaniu metod satelitarnej interferometrii oraz polarymetrii radarowej możliwe jest otrzymanie wyników o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej jak również o wysokiej dokładności pomiarów deformacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH