Stabilność konstrukcji

Zobrazowania SAR umożliwiają monitoring stabilności dużych konstrukcji inżynieryjnych.

 

Obiekty budowlane, które położone są na terenach górniczych, są szczególnie narażone na uszkodzenia powodowane występującymi tam deformacjami terenu. Badanie stabilności tego rodzaju konstrukcji odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego ich funkcjonowania, a co się z tym wiąże, również w zwiększeniu bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych. Monitoring stabilności dużych konstrukcji inżynieryjnych może być prowadzony z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej.

Przetwarzanie obrazów SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) metodą PSInSAR (ang. Permenent Scatterer Interferomerty SAR) umożliwia wyznaczenie deformacji obiektów budowlanych z dokładnością rzędu kilku milimetrów. W zależności od wykorzystanych zobrazowań radarowych, pomiary mogą być wykonywane co kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dni.

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje badanie stabilności poszczególnych obiektów budowlanych położonych na obszarach górniczych z wykorzystaniem metody PSInSAR. Firma może również prowadzić stały monitoring stabilności różnego rodzaju dużych konstrukcji inżynieryjnych.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH