Wpływ na środowisko

Zastosowanie danych radarowych i optycznych umożliwia badanie wpływu eksploatacji górniczej na środowisko.

 

Podziemna eksploatacja górnicza jest przyczyną powstawania wielu szkód w środowisku naturalnym. Zasięg tych szkód, a także ich rodzaj i nasilenie zależą od wielu czynników. Eksploatacja węgla jest przyczyną m.in. przeobrażania terenów objętych działalnością górniczą, a także powstawania odpadów górniczych. Przemysł wydobywczy powoduje emisję do powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i jest przyczyną powstawania różnego rodzaju deformacji terenu. Dodatkowym problemem związanym z podziemną eksploatacją górniczą są wypompowywane wody zasolone z odwadniania zakładów górniczych.

Wpływ prowadzonej eksploatacji górniczej na środowisko może być badany z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej. W zależności od badanego zjawiska do analiz można wykorzystać dane optyczne jak również dane radarowe. Dane optyczne mogą posłużyć m.in. do badania degradacji terenów objętych działalnością górniczą oraz do oceny wpływu tej eksploatacji na kondycję biomasy. Dane radarowe są natomiast wykorzystywane do badana deformacji terenu spowodowanych wydobyciem kopaliny.

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny wykonuje badania wpływu eksploatacji górniczej na  środowisko. Analizy prowadzone są na podstawie danych satelitarnych i lotniczych zarówno radarowych jak i optycznych.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH