Infrastruktura

Infrastruktura

Przyczyny oraz tempo rozwoju deformacji dróg mogą być oszacowane dzięki wykorzystaniu danych radarowych SAR. Deformacje powierzchni terenu występujące w różnych regionach Polski mogą mieć pochodzenie naturalne bądź antropogeniczne (spowodowane przez człowieka). Deformacje te różnią się zazwyczaj wielkością i tempem rozwoju. …

Czytaj więcej »

Dane SAR umożliwiają monitoring stabilności mostów i tam   Badanie stabilności dużych konstrukcji inżynieryjnych, takich jak tamy i mosty, odgrywa kluczową rolę w ich prawidłowej eksploatacji oraz w zwiększeniu bezpieczeństwa. Monitoring stabilności tam i mostów może być prowadzony z wykorzystaniem satelitarnej …

Czytaj więcej »

Badanie stabilności poszczególnych budynków z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej   Monitoring stabilności poszczególnych budynków stanowi istotną rolę w sytuacji, gdy badane budynki położone są na obszarach zagrożonych występowaniem deformacji terenu. Ma to miejsce m.in. w rejonach prowadzonej …

Czytaj więcej »

Badanie rozrostu miast z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej   Monitoring trwającej ekspansji obszarów miejskich jest niezbędny m.in. ze względu na ochronę środowiska,  a co się z tym wiąże na lepsze planowanie przestrzenne. Rozrostowi miast towarzyszy nieodłącznie budowa nowych dróg, a także powstawanie nowej …

Czytaj więcej »

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH