Deformacje dróg

Przyczyny oraz tempo rozwoju deformacji dróg mogą być oszacowane dzięki wykorzystaniu danych radarowych SAR.

Deformacje powierzchni terenu występujące w różnych regionach Polski mogą mieć pochodzenie naturalne bądź antropogeniczne (spowodowane przez człowieka). Deformacje te różnią się zazwyczaj wielkością i tempem rozwoju. Bardzo często powodują zniszczenia w infrastrukturze naziemnej i podziemnej. Jednym z kluczowych elementów infrastruktury naziemnej są drogi. Są one bardzo podatne na destrukcyjne działanie deformacji terenu, które powodują zniszczenia oraz pękanie powierzchni asfaltowych. Może to znacznie ograniczać lub nawet uniemożliwiać użytkowanie dróg poddanych takim procesom.

W celu ochrony i dalszego rozwoju sieci dróg i autostrad przeprowadza się stały monitoring deformacji na zagrożonych terenach. Można wykonywać go za pomocą danych radarowych SAR. Najczęściej wykorzystuje się dwie techniki przetwarzania i analizy tych danych: DInSAR oraz PSInSAR. Technika DInSAR porównuje dwa obrazy SAR tego samego terenu, wykonane z pewnym odstępem czasu. Pozwala to na wyznaczenie zmian wysokości terenu pomiędzy dwoma momentami w czasie. Dzięki temu można oszacować tempo oraz rodzaj deformacji i określić możliwe zagrożenia dla sieci drogowej.

W monitoringu powierzchni dróg i autostrad wykorzystać można również technikę PSInSAR. Umożliwia ona monitoring bardzo małych, długoterminowych deformacji terenu w punktach będących stabilnymi rozpraszaczami. Punkty takie są zazwyczaj z łatwością identyfikowane na powierzchniach dróg. Dzięki temu technika PSInSAR bardzo dobrze nadaje się do badania stabilności powierzchni dróg i autostrad.

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje wykonanie badanie stabilności dróg z wykorzystaniem metod PSInSAR oraz DInSAR.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH