Rozrost miast

Badanie rozrostu miast z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej

 

Monitoring trwającej ekspansji obszarów miejskich jest niezbędny m.in. ze względu na ochronę środowiska,  a co się z tym wiąże na lepsze planowanie przestrzenne. Rozrostowi miast towarzyszy nieodłącznie budowa nowych dróg, a także powstawanie nowej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej.

Badanie rozrostu miast może być wykonane z wykorzystaniem satelitarnych obrazów radarowych SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) i danych optycznych. W przypadku tych pierwszych analiza opiera się na identyfikacji na obrazach SAR obiektów koherentnych, które na powierzchni ziemi odpowiadają stabilnym rozpraszaczom radarowym tj. budynkom, mostom, wiaduktom itp. Dzięki rozpoznaniu obiektów koherentnych możliwe jest oszacowanie, dla określonego przedziału czasu, liczby nowo powstałych zabudowań. Badanie rozrostu miast można również wykonać z wykorzystaniem obrazów optycznych, na podstawie których wykonuje się odpowiednią klasyfikację typów pokrycia terenu.

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje wykonanie badań rozrostu obszarów miejskich zarówno na podstawie satelitarnych danych radarowych i optycznych. Analizy mogą być również wykonane na podstawie archiwalnych danych teledetekcyjnych.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH