Stabilność zabudowy

Badanie stabilności poszczególnych budynków z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej

 

Monitoring stabilności poszczególnych budynków stanowi istotną rolę w sytuacji, gdy badane budynki położone są na obszarach zagrożonych występowaniem deformacji terenu. Ma to miejsce m.in. w rejonach prowadzonej eksploatacji podziemnej, na obszarach osuwiskowych, czy na terenach położonych niedaleko lotnisk. Niezbędne jest również badanie stabilności budynków zlokalizowanych w rejonach budowy metra, czy prowadzonego odwaniania terenu.

Monitoring stabilności poszczególnych obiektów budowlanych możliwy jest dzięki zastosowaniu satelitarnych obrazów radarowych SAR (ang. Synthetic Aperture Radar). Są one przetwarzane z wykorzystaniem metody opartej na analizie stabilnych rozpraszaczy radarowych PSInSAR (ang. Permanent Scatterer Interferometry SAR). Metoda PSInSAR umożliwia badanie niewielkich deformacji terenu (rzędu kilku/kilkunastu centymetrów w skali roku) występujących  na przestrzeni kilku lub nawet kilkunastu lat. 

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje wykonanie monitoringu stabilności poszczególnych budynków na podstawie analizy satelitarnych obrazów radarowych SAR.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH