Monitoring zagrożeń naturalnych

Monitoring zagrożeń naturalnych

System SAR umożliwia monitorowanie deformacji terenu na dużych obszarach z dokładnością rzędu kilku milimetrów w skali roku. Obecne metody teledetekcji satelitarnej pozwalają na bardzo dokładny pomiar deformacji terenu. Umieszczone na orbicie radary SAR (ang. Synthetic Aperture Radar - radar z anteną syntetyzowaną) wykonują …

Czytaj więcej »

Dane SAR mogą stanowić istotne źródło informacji o zagrożeniu osuwiskami na rozległych obszarach. Badanie osuwisk z wykorzystaniem danych radarowych SAR może mieć różny charakter. Przede wszystkim, na podstawie zobrazowań SAR  tworzy się cyfrowe modele terenu (tzw. DEM - Digital Elevation Model). Wykorzystywane są one m. in. …

Czytaj więcej »

Występowanie lejów na obszarach krasowych może być przewidywane dzięki wykorzystaniu technologii DInSAR. Leje krasowe są jednym z typów podstawowych pionowych przemieszczeń terenu. Powstają w wyniku rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne. Najczęściej rozpuszczaniu ulegają skały krasowiejące, przede wszystkim …

Czytaj więcej »

Radary SAR dostarczają informacje o aktualnej sytuacji powodziowej bez względu na występujące warunki pogodowe. Problem monitoringu zasięgu fali powodziowej jest bardzo istotną kwestią podczas rozległych powodzi. Do monitoringu sytuacji powodziowej najlepiej nadają się narzędzia teledetekcji, które pozwalają oszacować sytuację z …

Czytaj więcej »

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH