SATIM na Forum Sektora Kosmicznego w Warszawie

Dnia 9 marca 2016 r. firma SATIM wzięła udział w Forum Sektora Kosmicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, współorganizowanym przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Konferencja oraz wystawa była doskonałą okazją do promocji sektora kosmicznego, nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany poglądów dotyczących przyszłości sektora kosmicznego w Polsce.

Forum obejmowało sesję narodową i międzynarodową, a wśród prelegentów były osoby z państwowej administracji, przemysłu i instytucji naukowo-badawczych, Europejskiej Agencji Kosmicznej, narodowych agencji z różnych krajów Europy. Spotkanie dedykowane było przemysłowi, nauce i administracji, co umozliwiło kompleksową wymianę poglądów i rekomendacji.
Na wystawie zaprezentowało się kilkadziesiąt różnych firm, projektów i instytutów naukowych. Na naszym stanowisku, można było uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych projektów, usług i inicjatyw.

Więcej informacji o konferencji na stronie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH