Z góry widać więcej: Nie tylko Ligocka 4A odczuwa wpływ podziemnej eksploatacji górniczej.

Nawiązując do informacji prasowych z ostatnich tygodni, dotyczących deformacji budynków przy ul. Ligockiej w Katowicach, przedstawiamy wybrane wyniki badań osiadań terenu otrzymane na podstawie danych satelitarnych. Analiza obejmowała obszar całego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i dotyczyła przełomu roku 2011 i 2012.
Spojrzenie z pułapu satelitarnego ujawniło obszary zagrożone deformacjami powierzchni. Można zauważyć, że problem osiadania nie jest charakterystyczny tylko dla ulicy Ligockiej, lecz występuje również w innych zabudowanych rejonach. Poniżej prezentujemy poglądowe rezultaty dla kilku wybranych obszarów.

Dane satelitarne to bardzo dobre narzędzie do ciągłego monitoringu wpływu działalności górniczej na stabilność budynków i innych obiektów infrastruktury, takich jak drogi, mosty czy wiadukty.

 

Obszar dzielnicy Ligota w mieście Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment miasta Lędziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejon kopalni węgla kamiennego "Andaluzja"

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH