O Firmie

Jesteśmy firmą powstałą jako spółka spin-off na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W pracy naukowej zajmujemy się rozwijaniem i zastosowaniem metod przetwarzania satelitarnych obrazów radarowych i optycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w projektach naukowych oraz komercyjnych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Współpracowaliśmy m.in. z EADS Astrium, największym w Europie dostawcą specjalistycznych systemów i usług z branży kosmicznej. Braliśmy również udział w międzynarodowym projekcie EnerGEO, który finansowany był z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Obecnie współpracujemy m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach projektu PECS.

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą wykorzystującą satelitarne oraz lotnicze zobrazowania (zarówno radarowe jak i optyczne) w tak wielu zastosowaniach środowiskowych. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzania zaawansowanych analiz m.in. zagrożeń naturalnych, wpływu górnictwa na środowisko, zmian w zagospodarowaniu terenu, rozrostu miast, stabilności budynków i infrastruktury czy deformacji dróg.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczeste technologie kosmiczne. Korzystamy z zaawansowanych urządzeń radarowych, bardzo dokładnych zobrazowań terenu, a także z najlepszego dostępnego na rynku oprogramowania. Sami również zajmujemy się rozwojem oprogramowania do przetwarzania i analizy satelitarnych obrazów radarowych.


Informacje o spółce:

SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.

ul. Urzędnicza 36/1

30-048, Kraków

Spółka SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000456052 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Numer NIP: 6772374235.

Kapitał zakładowy wynosi 18 000 zł. 

 

Założyciele Spółki:

Jacek Strzelczyk - Prezes Zarządu

Stanisława Porzycka-Strzelczyk

Andrzej Leśniak

 

Nasze wybrane publikacje:

 

  • "Identification of Coherent Scatterers in SAR Images Based on the Analysis of Polarimetric Signatures", Autorzy: Jacek Strzelczyk, Stanisława Porzycka-Strzelczyk, Opublikowany w: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters ; DOI: 10.1109/LGRS.2013.22.79005

 

  • "Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego", Autorzy: Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak, Opublikowany w: Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6 s. 70–75.

 

  • "Analysis of ground deformations based on parallel geostatistical computations of PSInSAR data", Autorzy:  Jacek Strzelczyk, Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak, Prezentowany podczas: 17th International conference on Geoinformatics, Fairfax, USA, 12–14 Sierpień 2009, ISBN 978-1-4244-4562-2.

 

  • "Analysis of trend changes of ground deformation in the selected mining areas in Dabrowski Coal Basin (south Poland)", Autorzy: Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak, Prezentowany podczas: 2011 IEEE International geoscience & remote sensing symposium 24-29 Lipiec 2011, Vancouver, Canada, ISBN 978-1-4577-1004-9.

 

  • "Detekcja pionowych przemieszczeń terenu na obszarach górniczych z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej typu PSInSAR", Autorzy:  Andrzej Leśniak, Stanisława PorzyckaOpublikowany w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2007 vol. 17b s. 451–461, ISBN 978-83-920594-9-2.

 

  • "Preliminary pattern recognition in polarimetric signatures", Autorzy: Stanisława Porzycka, Jacek Strzelczyk, Marzena Bielecka, Andrzej Leśniak, Prezentowany podczas: IGARSS 2012 - IEEE international geoscience and remote sensing symposium : remote sensing for a dynamic Earth,  22–27 Lipiec 2012, Monachium, ISBN 978-1-4673-1158-8.

 

  • "Environment monitoring using satellite radar interferometry technique (PSInSAR)", Autorzy: Andrzej Leśniak, Stanisława Porzycka, Opublikowany w: Polish Journal of Environmental Studies,  ISSN 1230-1485, 2008 vol. 17 no. 3A s. 382–387.

 

  • "Study of road deformations in the area of Dabrowski Basin using satellite radar interferometry", Autorzy: Andrzej Leśniak, Stanisława Porzycka. Prezentowany podczas: Near Surface Geoscience 2012 - 18th European meeting of environmental and engineering geophysics : remote sensing workshop, 3–5 Wrzesień 2012, Paryż, Francja, ISBN 978-90-73834-34-7.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH