Rozwijamy oprogramowanie i przetwarzamy
dane satelitarne dla konkretnych problemów.

SATIM Monitoring Satelitarny to pierwsza w Polsce spółka, która wykorzystuje dane satelitarne do monitoringu m.in. zagrożeń naturalnych i wpływu górnictwa na środowisko. W swoich badaniach SATIM stosuje nowoczesne technologie satelitarne oraz rozwija oprogramowanie do przetwarzania i analizy satelitarnych obrazów.
SATIM powstał w 2012 roku z inicjatywy Jacka Strzelczyka i Stanisławy Porzyckiej-Strzelczyk przy współudziale Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o. o.

Siedziba SATIM znajduje się w Krakowie.

Wśród sukcesów SATIM można wymienić m.in. otrzymanie grantu na transfer technologii od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz otrzymanie z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) finansowania na prowadzenie szeregu projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na sumaryczną kwotę 1 mln euro.

nowoczesne technologie satelitarne

Nasz zespół

Jacek Strzelczyk

Prezes Zarządu

jacek.strzelczyk@satim.pl

Stanisława Porzycka-Strzelczyk

Dyrektorka ds. Technologii

Mateusz Maślanka

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Rynku

mateusz.maslanka@satim.pl

Radosław Murdzek

Specjalista ds. Teledetekcji

Hubert Malik

Specjalista Naukowo-techniczny

Radosław Grzybek

Specjalista Naukowo-techniczny

Paulina Ziółek

Kierownik Biura

Nasze publikacje

„Identification of Coherent Scatterers in SAR Images Based on the Analysis of Polarimetric Signatures”

Autorzy: Jacek Strzelczyk, Stanisława Porzycka-Strzelczyk, Opublikowany w: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters ; DOI: 10.1109/LGRS.2013.22.79005

„Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego”

Autorzy: Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak, Opublikowany w: Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6 s. 70–75.

„Analysis of ground deformations based on parallel geostatistical computations of PSInSAR data”

Autorzy:  Jacek Strzelczyk, Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak, Prezentowany podczas: 17th International conference on Geoinformatics, Fairfax, USA, 12–14 Sierpień 2009, ISBN 978-1-4244-4562-2.

„Analysis of trend changes of ground deformation in the selected mining areas in Dabrowski Coal Basin (south Poland)”

Autorzy: Stanisława Porzycka, Andrzej Leśniak, Prezentowany podczas: 2011 IEEE International geoscience & remote sensing symposium,  24-29 Lipiec 2011, Vancouver, Canada, ISBN 978-1-4577-1004-9.

„Detekcja pionowych przemieszczeń terenu na obszarach górniczych z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej typu PSInSAR”

Autorzy:  Andrzej Leśniak, Stanisława Porzycka,  Opublikowany w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2007 vol. 17b s. 451–461, ISBN 978-83-920594-9-2.

„Preliminary pattern recognition in polarimetric signatures”

Autorzy: Stanisława Porzycka, Jacek Strzelczyk, Marzena Bielecka, Andrzej Leśniak, Prezentowany podczas: IGARSS 2012 – IEEE international geoscience and remote sensing symposium : remote sensing for a dynamic Earth,  22–27 Lipiec 2012, Monachium, ISBN 978-1-4673-1158-8.

„Environment monitoring using satellite radar interferometry technique (PSInSAR)”,

Autorzy: Andrzej Leśniak, Stanisława Porzycka, Opublikowany w: Polish Journal of Environmental Studies,  ISSN 1230-1485, 2008 vol. 17 no. 3A s. 382–387.

„Study of road deformations in the area of Dabrowski Basin using satellite radar interferometry”

Autorzy: Andrzej Leśniak, Stanisława Porzycka. Prezentowany podczas: Near Surface Geoscience 2012 – 18th European meeting of environmental and engineering geophysics : remote sensing workshop, 3–5 Wrzesień 2012, Paryż, Francja, ISBN 978-90-73834-34-7.

Strona wykorzystuje cookies i jest zgodna z RODO Więcej winformacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close