DEM

(ang. Digital Elevation Model) Numeryczny Model Terenu (NMT). Odzwierciedla ukształtowanie terenu. Można tworzyć go również za pomocą zobrazowań radarowych SAR. Model ten służy m.in. do analiz zagrożenia osuwiskami czy powodzią, a także do usuwania wpływu ukształtowania terenu na wyniki analiz interferometrycznych. 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH