PSInSAR

(ang. Permanent Scatterers Interferometry SAR) Jest to metoda przetwarzania i analizy obrazów radarowych. Dostarcza ona informacji o nawet milimetrowych przemieszczeniach terenu, ale jedynie w stabilnych punktach takich jak budynki, mosty, tamy czy wiadukty. Wykorzystuje ona zestaw przynajmniej kilku lub kilkunastu obrazów SAR tego samego obszaru wykonanych np. w przeciągu jednego roku.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH