DInSAR

(ang. Differential SAR Interferometry) Jest to metoda przetwarzania obrazów radarowych SAR, dostarczająca informacji o pionowych przemieszczeniach badanego terenu. Wykorzystuje ona przynajmniej dwa obrazy radarowe przedstawiające ten sam teren, ale wykonane w różnych momentach w czasie (np. z odstępem 1 miesiąca). Dostarcza informacji o przemieszczeniach, które wystąpiły pomiędzy wykonaniem obu zobrazowań.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH