Satelitarna Interferometria Radarowa InSAR

(ang. Interferometric Synthetic Aperture Radar) jest radarową techniką używaną w geodezji i teledetekcji. Wykorzystuje przynajmniej dwa zobrazowania radarowe tego samego obszaru, wykonane z pewnym odstępem czasowym (np. miesiąca). Na ich podstawie dostarcza informacji o pionowych przemieszczeniach obrazowanego terenu z dokładnością nawet 1 cm.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH