Radarowe obiekty koherentne

Są to obiekty odbijające fale radarowe w sposób stabilny w czasie. Mogą to być budynki, tamy, mosty, wiadukty czy inne elementy infrastruktury. Dla tego typu obiektów pomiar osiadania lub podnoszenia się terenu metodą radarową jest najdokładniejszy.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH