Obrazy radarowe

Tworzone są przez radary SAR wykorzystujące promieniowanie mikrofalowe. Dzięki temu na obrazach radarowych widoczne są cechy inne niż na obrazach optycznych.

Każdy obraz radarowy zawiera szczegółowe informacje o fali radarowej odbitej od poszczególnych fragmentów terenu. Na tej podstawie można przeprowadzać różnego rodzaju analizy, np. badanie osiadań terenu.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH