SAR

(ang. Synthetic Aperture Radar) Radar z syntetyzowaną anteną. Radar ten pozwala na uzyskiwanie obrazów powierzchni Ziemi z dużą rozdzielczością. Radary SAR umieszczane są np. na podkładach samolotów lub satelitów.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH