Zobrazowania optyczne

Są to specyficzne zdjęcia, np. powierzchni Ziemi, wykonywane z pokładów samolotów lub satelitów. Do ich wykonania wykorzystywane jest widmo widzialne fal elektromagnetycznych. Zobrazowania te najbardziej przypominają zdjęcia wykonywane tradycyjnymi aparatami fotograficznymi. W rzeczywistości jednak wykorzystują szersze pasmo fal i dzięki temu niosą więcej informacji o obrazowanym terenie.

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH