Środowisko

Satelitarny monitoring środowiska

Wykorzystanie satelitarnych sensorów optycznych pozwala analizować zmiany zagospodarowania terenu   Pokrycie powierzchni Ziemi podlega ciągłym zmianom. Tereny, na których rośnie las zmieniają się w pola uprawne. Pola uprawne zmieniają się w przedmieścia. Miasta rozwijają się. Linie brzegowe zmieniają swój kształt. …

Czytaj więcej »

Monitoring biomasy z wykorzystaniem satelitarnych i lotniczych obrazów optycznych.   Biomasa jest trzecim co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Niestety w związku z działalnością człowieka  ilość obszarów zielonych a także ich kondycja ulegają ciągłej zmianie. Śledzenie tego procesu jest …

Czytaj więcej »

Modelowanie zjawisk przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi GIS Wiele zjawisk przyrodniczych, takich jak np. trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy wulkanów, stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ludności zamieszkującej zagrożone tereny. Dla obszaru Polski to zjawisko powodzi stanowi największe zagrożenie. W celu …

Czytaj więcej »

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH