Modelowanie zjawisk przyrodniczych

Modelowanie zjawisk przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi GIS

Wiele zjawisk przyrodniczych, takich jak np. trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy wulkanów, stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ludności zamieszkującej zagrożone tereny. Dla obszaru Polski to zjawisko powodzi stanowi największe zagrożenie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzone są liczne prace służące umocnieniu ochrony przeciwpowodziowej. Istotne jest również wyłączenie z obszarów przeznaczonych pod zabudowę rejonów znajdujących się potencjalnie w strefie zalewowej.

W celu wyznaczenia strefy zalewowej można przeprowadzić m.in. modelowanie fali powodziowej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju danych takich jak m.in. cyfrowe modele terenu, mapy topograficzne oraz dane dotyczące istniejących umocnień przeciwpowodziowych. Dane analizowane są z wykorzystaniem narzędzi GIS (ang. Geographic Information Systems).

 

Firma SATIM Monitoring Satelitarny oferuje przeprowadzenie zaawansowanych analiz GIS, w tym m.in. modelowanie przebiegu fali powodziowej. Do analizy GIS włączone mogą zostać zarówno dane naziemne jak również wyniki przetwarzania danych satelitarnych i lotniczych.
 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat wykorzystania obrazów radarowych w monitoringu środowiska.

Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi mogą być dla Ciebie przydatne napisz do nas. Wspólnie zastanowimy się nad problemem i pomożemy Ci podjąć decyzję.

Przejdź do Kontakt.

 

Akademia Górniczo Hutnicza Inno AGH