Co zawiera nasz raport?

Pełna informacja o analizowanym obszarze

W naszym raporcie dokładnie opisujemy analizowany obszar. Określamy jego lokalizację w konkretnej jednostce administracyjnej kraju, a dodatkowo wskazujemy jego położenie geograficzne, prezentując jego współrzędne. Obszar charakteryzujemy również pod kątem rzeźby terenu, opierając się o wartości wysokości notowane w obszarze zidentyfikowanego osuwiska.

Wiarygodne źródło informacji

Wykonywane przez nas analizy oparte są o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów na polu badawczo-rozwojowym w zakresie satelitarnej interferometrii radarowej. Zawsze wykorzystujemy w naszych pracach najnowsze osiągnięcia nauki oraz dane satelitarne idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Precyzyjna informacja przestrzenna

Raport zawiera mapę z zaznaczonym zasięgiem obszaru osuwiskowego pochodzącym od zamawiającego lub bezpośrednio z bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiksowej Państwowego Instytutu Geologicznego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi wygenerowanymi w trakcie analizy satelitarnych danych radarowych.

Przejrzysta informacja o przemieszczeniach terenu

Tabelaryczne zestawienie wyników przemieszczeń terenu zagregowanych do pełnych kwartałów roku pozwala Ci w szybki sposób ocenić stopień przemieszczenia terenu dla wygenerowanych punktów pomiarowych. W ten sposób otrzymujesz doskonałe narzędzie monitorowania obszarów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Graficzne prezentacja wyników

Wykorzystując wygenerowane wykresy dla punktów pomiarowych, będziesz mógł dokładnie prześledzić proces przemieszczenia terenu na obszarze osuwiskowym. W zależności od doboru danych źródłowych analiza ta możliwa będzie co 6 dni (z wykorzystaniem bezpłatnych zobrazowań satelitarnych Sentinel – 1) lub nawet codziennie (bazując na komercyjnych danych ICEYE).

W raporcie przedstawiamy pełną informację o analizowanym obszarze osuwiska oraz udostępniamy wyniki opracowania w postaci: mapy punktów pomiarowych, tabelarycznego zestawu wyników przemieszeń oraz wykresów obrazujących proces przemieszczenia terenu na obszarze osuwiskowym.

Obszar analizy i dane

Metodyka badań

Mapa punktów pomiarowych

Tabelaryczne zestawienie punktów

Wykresy dla punktów pomiarowych

Nasze przykładowe opracowania

Czy wiesz, że wyniki monitoringu możesz zobaczyć na geoportalu?

Contact form:

This website uses cookies and follows RODO recommendations More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close