Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu informatycznego (SAT-GAS), bazującego na analizie danych satelitarnych, do automatycznego monitoringu deformacji terenu na obszarach górniczych, przez które przebiega sieć gazociągowa.

Wynikiem działania systemu będą raporty i mapy prezentujące wartości pionowych przemieszczeń terenu i ich dynamikę zmian w czasie. Mapy zostaną uzupełnione o aktualne informacje o zagospodarowaniu przestrzeni w sąsiedztwie rurociągu pozyskane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz na podstawie analizy satelitarnych obrazów multispektralnych. Dzięki wykorzystaniu metody DInSAR system będzie monitorował też obiekty obszarowe (typu łąki, pola) pozbawione stabilnych rozpraszaczy.

Główną korzyścią dla użytkownika będzie możliwość uniknięcia awarii gazociągu (i wszystkich związanych z tym kosztów i utrudnień) spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z osiadań terenu. Nadzorca gazociągu będzie mógł zidentyfikować te fragmenty sieci gazowej, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia ww. uszkodzeń jest najwyższe i podjąć działania monitorujące (np. zainstalowanie tensometrów, wykonanie dodatkowych pomiarów naziemnych) lub zapobiegawcze (remont danego odcinka). W większości przypadków alert o pionowym przemieszczeniu będzie generowany wcześniej, niż wystąpią inne sygnały o nieprawidłowościach (np. spadek ciśnienia w rurociągu na skutek rozszczelnienia), które obecnie stanowią podstawę do podejmowania interwencji. Pozwoli to z wyprzedzeniem reagować na potencjalne zagrożenia.

Informacje dot. pionowych przemieszczeń terenu będą generowane na podstawie analizy darmowych danych radarowych z satelitów środowiskowych Sentinel-1A/B programu Copernicus. Nowy system będzie działał w pełni automatycznie i nie będzie wymagał od użytkownika wykonywania obliczeń, definiowania parametrów, czy samodzielnego pobierania danych satelitarnych.
SAT-GAS będzie pierwszym na świecie systemem tego typu dedykowanym dla branży gazowniczej.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. to spółka odpowiadająca za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią gazociągów przesyłowych w całym kraju. Pełni też funkcję niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na terenie Polski.Spółka powstała w kwietniu 2004 r.

powrót do listy wpisów

Strona wykorzystuje cookies i jest zgodna z RODO Więcej winformacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close