WYZWANIE:

KOMPENSATA Sp. z o.o. od 2011 roku specjalizuje się w pomocy osobom poszkodowanym przez działalność zakładów górniczych. Oferta Kompensaty dotyczy zarówno odszkodowań ze względu na uszkodzenia powstałe na nieruchomościach, gruntach, płodach rolnych – jak i zwrotu nakładów poniesionych na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi. Zespół spółki składa się ze specjalistów różnych dziedzin (m.in. z radców prawnych, geologów, kosztorysantów, mierniczych czy rzeczoznawców majątkowych), dzięki czemu firma jest w stanie zapewnić kompleksowe prowadzenie sprawy na każdym etapie dochodzenia odszkodowania, a przez to całkowicie odciążyć klienta od obowiązku zajmowania się sprawą. Firma pobiera wynagrodzenie jedynie od spraw zakończonych sukcesem – dlatego istotnym elementem jej modelu biznesowego jest pozyskiwanie jak największej liczby klientów, których sprawy mogłyby zakończyć się powodzeniem.

 

ROZWIĄZANIE:

Aby móc skuteczniej służyć swoim (zarówno obecnym, jak i potencjalnym) klientom, przedstawiciele firmy KOMPENSATA Sp. z o. o. zdecydowali się zastosować rozwiązania oferowane przez firmę SATIM. Wykorzystanie danych satelitarnych umożliwiło wskazanie terenów niestabilnych, dzięki czemu za jednym zamachem uzyskano dwie korzyści.

Przede wszystkim – raporty przygotowane przez SATIM pozwoliły na skuteczne zidentyfikowanie osób zagrożonych negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej. Dzięki temu przedstawiciele Spółki KOMPENSATA Sp. z o. o. mogli skoncentrować swoje wysiłki na kontakcie z grupą osób, dla których dostarczenie wartości dodanej w sporze przeciwko zakładom górniczym było najbardziej potrzebne.

Drugim istotnym czynnikiem okazała się możliwość udowodnienia wystąpienia negatywnych skutków eksploatacji. W przypadku prób uzyskania odszkodowania za szkody górnicze zazwyczaj najtrudniejszym elementem dla osób poszkodowanych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego: uzasadnienie, że szkody występujące na nieruchomości powstają rzeczywiście wskutek eksploatacji górniczej. Tymczasem Kompensata już na etapie pierwszego kontaktu z klientem jest w stanie stwierdzić istnienie związku przyczynowo-skutkowego powołując się na naukowo uzasadnione i niezależne źródło.

 

KORZYŚCI:

Wykorzystanie danych satelitarnych przez firmę KOMPENSATA Sp. z o. o. pozwoliło osiągnąć jej szereg korzyści, m.in.:

  • ułatwienie i zwiększenie skuteczności procesu poszukiwania klienta – możliwość zainicjowania kontaktu z potencjalnie zainteresowanym klientem w sposób spersonalizowany
  • uzyskanie dowodu związku przyczynowo-skutkowego (z niezależnego, naukowego źródła) możliwego do przedstawienia w postępowaniu sądowym
  • budowanie wizerunku firmy innowacyjnej, otwartej na nowoczesne rozwiązania i nowe technologie
  • uzyskanie dostępu do niezależnych danych, pozwalających na działanie na najwyższym poziomie merytorycznym w najlepszym interesie klienta

 

Wykorzystanie danych z niezależnego i rzetelnego źródła jakim jest SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. – jako jednostki powiązanej z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie stanowi dopełnienie naszej misji, jako świadczenia usług na najwyższym merytorycznie poziomie. Uzyskanie i wykorzystanie dla naszych Klientów danych równoważnych tym, którymi dysponują nasi przeciwnicy procesowi (zakłady górnicze) – a którymi to danymi z oczywistych względów nie chcę się dzielić, stanowią wyraz dbałości o ich interes. Współpraca z profesjonalnym podmiotem jakim jest SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o., w realizacji zbieżnych z celami naszej Spółki, jest wyrazem synergii nakierowanej na realizację zbieżnych celów.
Mateusz Szkuta – Prezes Zarządu KOMPENSATA Sp. z o. o.

powrót do listy wpisów

Strona wykorzystuje cookies i jest zgodna z RODO Więcej winformacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close